kam

kam
1.
is. <fars.>
1. Arzu, məqsəd, məram, murad. Neçə ildir gözümüzü Mürsəlin toyuna dikmişik, bu bizim üçün böyük kamdır. . . A. Ş.. Zaman bizdən kam alıbdır; Daha ürək qocalıbdır; Bizdən ancaq ad qalıbdır; Nə sən gülsən, nə mən bülbül. B. V.. Kam almaq – 1) bax kama yetmək (yetişmək, çatmaq). Fərhad, Məcnun, Kərəm kamın almadı; Bir Yusifi sevdiyinə yetirdin. Molla Cümə. Biz də muradımızca fələkdən kam alaydıq; Sizə qonşu olaydıq. M. Müşfiq; 2) intiqam almaq, əvəz olaraq birinin fəlakətinə sevinmək. Kam bulmaq köhn. – bax kam almaq 1-ci mənada. Fəsli-bahar gəldi, könül, şad, kam bul! Q. Z.. Kam vermək – arzusuna, kamına yetirmək. Xəstədir, Qövsi, təbibin, dərd bilmək çağıdır; Çarə qılmaq, kam vermək, könül almaq çağıdır. Qövsi. Kama yetirmək – arzusuna çatdırmaq. Kama yetmək (yetişmək, çatmaq) – arzusuna nail olmaq, məqsədinə çatmaq. Deyin sərvi-güləndama; Öldürsün, yetişsin kama. Q. Z.. <Mirzə Rza:> <Nəsrəddin şahı> öldürdüm, indi kama yetişdim! C. C.. Yoxsa yetməyəcək kamına şair; Quru bir taxtanı simsiz çalacaq? S. V.. Kami-dil klas. – ürək arzusu. Şükr Seyyid, gedirəm kami-dil ilə bu səhər. S. Ə. Ş.. Kamı gözündə qalmaq – arzusuna çatmamaq, arzusu ürəyində qalmaq. Gözündə qalmasın insanın kamı. Z. Xəlil.
2. klas. Ləzzət, zövq. Kam vermək – zövq vermək, ləzzət vermək. Açdın dəriiltifatü ənam; Verdin gərəgincə hər kəsə kam. F.. Kam götürmək – zövq almaq, ləzzət almaq. <Qadın:> İkicə nəfər belə balam olaydı, hərəsini bir məktəbə qoyaydım, hər gün birinin yanına gedib baxanda kam götürəydim. M. C..
3. Kamınca, kamımca şəklində köhn. – ürəyincə, ürəyimcə; istədiyin kimi, istədiyim kimi. Seyyid, təhəmmül et şəbi-hicranə, çəkmə ah; Bir gün olur ki, kamınca ruzigar olur. S. Ə. Ş.. Yüz il yaşayıb bircə gün ömrümdə fələkdən; Kamımca mədar olmasa, mən neyləyə billəm? Ə. V..
2.
is.: kamına çəkmək – udmaq. Əjdaha itaət edib cəhənnəmi çəkdi kamına. Ə. H.. İkibaşlı əjdaha kimi <sel> ağzını açıb, bizi kamına çəkmək istəyirdi. S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • Kam — (Sanskrit kama ) meaning deep desire, uncontrolled longing, concupiscence, sensuality or lasciviousness is counted among the five cardinal sins or sinful propensities. In common usage, the term stands for excessive passion for sexual pleasure and …   Wikipedia

 • Kam — steht für: Keep Alive Memory, batteriebetriebene Speicher für diagnostische Informationen in Kraftfahrzeugen Key Account Management, Teilbereich des Kundenmarketings Kolmogorow Arnold Moser Theorem, mathematischer Satz aus der Theorie der… …   Deutsch Wikipedia

 • KAM — steht für: Katechetische Arbeits und Medienstelle, Stelle für die Ausleihe von religiösen/katechetischen Inhalten, Medien sowie damit verbundenen Services in der Schweiz Keep Alive Memory, batteriebetriebene Speicher für diagnostische… …   Deutsch Wikipedia

 • Kám — Ruines à Kám Administration Pays …   Wikipédia en Français

 • KAM — may be:*Kolmogorov–Arnold–Moser theorem *The forerunner to KHAD, the secret police of the Democratic Republic of Afghanistan *Kam (rapper) *Kam Tai languages *Kam Heskin, actress *KAM canned meat see Canada Packers …   Wikipedia

 • Kam — Kam, a. [From Celtic; cf. Gael., Ir., & W. cam. Cf. {Jamb}, n.] Crooked; awry. [Obs.] This is clean kam. Shak. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • kam — → kommen * * * kam: ↑ kommen. * * * kam: ↑kommen …   Universal-Lexikon

 • kam-p- —     kam p     English meaning: to bend     Deutsche Übersetzung: “biegen”     Material: O.Ind. kapanü “worm, caterpillar, inchworm” (*km̥penü), kampate “trembles”, if originally “ writhes, curves “ (doubtful); ablaut. kumpa (uncovered) “ lahm… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

 • kam — kám 1 įv. Nežinaũ, kám turiù dėkóti už paski̇̀rtą prèmiją …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • kam — kám 2 prv. Nesuprantù, kám reikėjo tai̇̃p anksti̇̀ kéltis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • kam — sb., men, me, mene, i sms. kam , fx kamtakket …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”